ЗОРЧИГЧ,ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД !

Монголын уламжлалт цагаан сарын баярыг тохиолдуулан Авто замын 2 талын үйл ажиллагаатай Боршоо , Тэс боомтууд 2019 оны 2-р сарын 3-ны өдрөөс 7-ны өдөр хүртэл амарч,2-р сарын 8-ны өдрөөс эхлэн ердийн цагийн хуваарийн дагуу ажиллахаар Монгол-Оросын хилийн Увс-Тувагийн хэсгийг хариуцсан хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгчид зөвшилцөн шийдвэрлэсэн байна. 2019 оны 1 дүгээр сар 29 УВС АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР

Дэлгэрэнгүй

Цаг үеийн мэдээлэл

Увс аймаг дахь Гаалийн газрын дарга Д.Төмөр-Өлзий Гаалийн байгууллагын 2019 оны удирдах ажилтны зөвлөлгөөнөөр өгсөн үүрэг чиглэлийг танилцуулах, урьдчилсан мэдээлэл өгөх уулзалт ярилцлагыг 2019 оны 01 сарын 24-ний өдөр тус газрын ажилтнуудын хүрээнд зохион байгууллаа. Уг уулзалт ярилцлагаас ГУБ нарын нэгдсэн зөвлөгөөн, ажилтнуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, үр дүнг үнэлэх дүгнэх журам бүрэн гүйцэд тодорхой болсон үед зохион байгуулахаар тогтсон бөгөөд нийт бие бүрэлдэхүүнд хариуцсан ажлын чиглэлээр гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгах асуудлын...

Дэлгэрэнгүй

УБГГ-ын бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ нартай хийсэн уулзалтын тухай товч тэмдэглэл

УБГГ-ын бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ нартай хийсэн  уулзалтын тухай товч тэмдэглэл

Хамтын ажиллагааны хүрээнд нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын албаны экспорт импортын хэлтсийн дарга Одонтунгалаг ГУБ нарт хандаж “Мэргэжлийн хяналтын алба нь хяналтанд авсан барааг Уялдуулсан системийн дагуу импортын барааны шалгалтад хамруулж байгаа тухай, мөн барааны эрсдлийг тооцох шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэглэж байгаа талаар танилцуулж, гүний хяналтад илгээж буй бараанд Мэргэжлийн хяналтын албанаас зөвхөн “шийдвэрийн хуудас”илгээж байгаа болох”талаар мэдээлэл (презентации) өгөв. ГУБ нар тодруулж асуулга хийлээ. Мөн 2014 оны ЗГ-ын 233-р тогтоолыг болон шадар...

Дэлгэрэнгүй

uvs

Сүүлд нийтлэгдсэн мэдээ

ЗОРЧИГЧ,ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД !

Монголын уламжлалт цагаан сарын баярыг тохиолдуулан Авто замын 2 талын үйл ажиллагаатай Боршоо , Тэс боомтууд 2019 оны 2-р сарын 3-ны өдрөөс 7-ны өдөр хүртэл амарч,2-р сарын 8-ны өдрөөс эхлэн ердийн цагийн хуваарийн дагуу ажиллахаар Монгол-Оросын хилийн Увс-Тувагийн хэсгийг хариуцсан хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгчид зөвшилцөн шийдвэрлэсэн байна. 2019 оны 1 дүгээр сар 29 УВС...

Дэлгэрэнгүй

Цаг үеийн мэдээлэл

Увс аймаг дахь Гаалийн газрын дарга Д.Төмөр-Өлзий Гаалийн байгууллагын 2019 оны удирдах ажилтны зөвлөлгөөнөөр өгсөн үүрэг чиглэлийг танилцуулах, урьдчилсан мэдээлэл өгөх уулзалт ярилцлагыг 2019 оны 01 сарын 24-ний өдөр тус газрын ажилтнуудын хүрээнд зохион байгууллаа. Уг уулзалт ярилцлагаас ГУБ нарын нэгдсэн зөвлөгөөн, ажилтнуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, үр дүнг үнэлэх дүгнэх...

Дэлгэрэнгүй

УБГГ-ын бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ нартай хийсэн уулзалтын тухай т…

УБГГ-ын бичиг баримтын бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ нартай хийсэн  уулзалтын тухай товч тэмдэглэл

Хамтын ажиллагааны хүрээнд нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын албаны экспорт импортын хэлтсийн дарга Одонтунгалаг ГУБ нарт хандаж “Мэргэжлийн хяналтын алба нь хяналтанд авсан барааг Уялдуулсан системийн дагуу импортын барааны шалгалтад хамруулж байгаа тухай, мөн барааны эрсдлийг тооцох шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэглэж байгаа талаар танилцуулж, гүний хяналтад илгээж буй бараанд Мэргэжлийн хяналтын албанаас зөвхөн...

Дэлгэрэнгүй

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ХУВИЛБАРЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛСЭ…

ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ХУВИЛБАРЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛСЭНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ГЕГ-ын даргын 2014 оны 08-р сарын 29-ний өдрийн А/148 тоот тушаалаар батлагдсан гаалийн мэдээллийн автоматжуулсан системийн дэд модуль гаалийн бүрдүүлэлтийн програм хангамжийн шинэчилсэн хувилбарыг хэрэгжүүлэх, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 1.14 Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нарт “Хяналтын бүсүүдийн үйлчилгээг өргөжүүлэх тухай” газрын даргын 2014 оны 08...

Дэлгэрэнгүй

Цагийн хуваарь

Манай лавлах утас 
ажлын 8 цагын турш нээлттэй

Ажлын өдрүүдэд: 08:00 - 17:00
Амралтын өдрүүдэд: Хаалттай

uvs map

Увс аймаг дахь Гаалийн газар