mn GB
Mobile menu

ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРИЙН ЖАГСААЛТ

Tatvargui baraanii delguur

Анхаарах зүйлс

Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйл нь:

“Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйл” гэдэгт дараахь зүйлийг ойлгоно:

-аяллын хугацаанд зорчигчийн хувийн хэрэглээнд шаардагдах эд зүйл;
-зорчигчийн хувийн хэрэглээний эм;
-хууль тогтоомжид заасан тоо хэмжээ, үнийн дүнд багтаж буй гаалийн болон бусад татваргүйгээр гаалийн хилээр нэвтрүүлэх эд зүйл.

Дэлгэрэнгүй: Анхаарах зүйлс

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ТУХАЙ

Энэхүү зөвлөмжийг тээврийн хэрэгсэлтэйгээ Монгол Улсад аялахаар ирж буй гадаадын иргэд болон гадаад улс оронд удаан хугацаагаар оршин сууж байгаа Монгол Улсын иргэдэд зориулав.

Дэлгэрэнгүй: МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ТУХАЙ