mn GB
Mobile menu

ТАТВАРГҮЙ БАРААНЫ ДЭЛГҮҮРИЙН ЖАГСААЛТ

Tatvargui baraanii delguur

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ТУХАЙ

Энэхүү зөвлөмжийг тээврийн хэрэгсэлтэйгээ Монгол Улсад аялахаар ирж буй гадаадын иргэд болон гадаад улс оронд удаан хугацаагаар оршин сууж байгаа Монгол Улсын иргэдэд зориулав.

Дэлгэрэнгүй: МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ХУУЛЬ, ЖУРМЫН ТУХАЙ

Анхаарах зүйлс

Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйл нь:

“Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйл” гэдэгт дараахь зүйлийг ойлгоно:

-аяллын хугацаанд зорчигчийн хувийн хэрэглээнд шаардагдах эд зүйл;
-зорчигчийн хувийн хэрэглээний эм;
-хууль тогтоомжид заасан тоо хэмжээ, үнийн дүнд багтаж буй гаалийн болон бусад татваргүйгээр гаалийн хилээр нэвтрүүлэх эд зүйл.

Дэлгэрэнгүй: Анхаарах зүйлс

Стратегийн Хүнсний Талаарх Нийтлэг Асуулт, Хариулт

Стратегийн хүнс гэж юу вэ?

Хүнсний тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу СТРАТЕГИЙН ХҮНС гэдэг нь Монгол хүний физиологийн хэрэгцээнд зайлшгүй шаардлагатай малын мах, малын сүү, тарианы үр, улаанбуудай, гурил, ундны усыг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй: Стратегийн Хүнсний Талаарх Нийтлэг Асуулт, Хариулт

АТА Карней

АТА Карней

АТА карней нь улсын хилээр түр хугацаагаар оруулах нэр бүхий барааны хувьд гаалийн болон бусад хураамж төлөлгүйгээр, гаалийн мэдүүлгийг орлон олон улсын хэмжээнд хэрэглэгддэг гаалийн бичиг баримт юм.

АТА карней гэдэг үг нь “Admission Temporaire/Temporary Admission” гэсэн франц, англи үгнүүдийн эхний үсгүүдийн товчлол бөгөөд “Түр хугацааны зөвшөөрөл” гэсэн утгатай.

Дэлгэрэнгүй: АТА Карней