mn GB
Mobile menu

Гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн бөгөөд төлбөрөө барагдуулаагүй аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын газраас 2014 онд хийгдсэн шалгалтын дүнд гадаадаас импортолсон барааны гаалийн үнийг гаалийн байгууллагад дутуу мэдүүлж, татвараас зайлсхийсэн зөрчил гаргасан “Цемент шохой” ХК, “Прохит” ХХК, “Лордстар” ХХК-д гаалийн хуулийн холбогдох заалтыг үндэслэн гаалийн болон бусад татварыг нөхөн ногдуулсан төлбөрийг актыг тавьсан бөгөөд өнөөг хүртэл төлбөрөө бүрэн барагдуулаагүй, гаалийн улсын байцаагчийн тавьсан удаа дараагийн шаардлагыг биелүүлэхгүй байгаа тул олон нийтэд мэдээлж байгаа болно.

БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ДАРААХ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР