mn GB
Mobile menu

“ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ”- ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Монгол улсын “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль” болон Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 348 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай журам” батлагдсантай холбогдуулан ГЕГ-ын даргын 2015 оны № А/230 дугаар тушаалаар Гаалийн ерөнхий газарт, харъяа гаалийн газар, хороодод бараа, тээврийн хэрэгслийн товч мэдүүлгийг хүлээн авч бүртгэх ажилтны нэрс, утасны дугаар, товч мэдүүлгийн маягтийг баталсан тул холбогдох мэдээллийг хүргүүлж байна.

Tushaal v2

ЭНД ДАРЖ МАЯГТЫГ ТАТАЖ АВНА УУ.

ЭНД ДАРЖ ЖАГСААЛТЫГ ҮЗНЭ ҮҮ.