mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ТӨВ ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

- Үнийн нэхэмжлэх

- Сав баглаа боодлын тодорхойлолт

- Бараа худалдах, худалдан авах тухай гэрээ

- Тухайн бодисын үйлдвэрлэгчийн сертификат

- Гарал үүслийн гэрчилгээ /шаардлагатай тохиолдолд/

- ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

- Гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар

- Эрх бүхий байгууллагын зєвшєєрєл /БОНХЯ, ҮХААЯ, ЭМЯ, АМГТХЭГ-г.м/ шаардлагатай тохиолдолд

- Бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бусад бичиг баримтууд