mn GB
Mobile menu

ХАНХ ДАХЬ ГААЛИЙН ХОРОО БОЛОН БУРИАД-МОНДЫН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УУЛЗАЛТ

5

Тус гаалийн хороо нь Ханх дахь АЗШНБоомт дээр 2016 оны 11 дүгээр сарын 02-нд ОХУ-ын Буриал-Мондын гаалийн байгууллагатай уулзалт хийлээ. Уулзалтанд: ОХУ-ын талаас Буриадын гаалийн дарга В.С.Томин, зөрчил хойшлуулшгүй ажиллагаа хариуцсан орлогч дарга Б.С.Тулесонов, Монды хариуцсан дарга А.В.Чагдуров, Дүн шинжилгээ хариуцсан орлогч дарга Д.М.Шакталаева нар, Монгол талаас Ханх дахь гаалийн хороон дарга Ч. Саранхүү, ГУАБ Л.Ганбат, ГУБ Б. Оюунчимэг, ГУБ Б. Ичинхорлоо нар оролцлоо. Уулзалтаар зөрчлийн мэдээг солилцож, хамтын ажиллагаагаа сайжруулалаа.

 6