mn GB
Mobile menu

АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ХУДАЛДААНЫ ХЭЛЭЛЦЭЭР (АНДХХ)

“Ази, Номхон Далайн Худалдааны Хэлэлцээр (АНДХХ)”-т Монгол Улс 7 дахь гишүүн орноор нэгдэн орсон бөгөөд хэлэлцээрийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжүүлж эхэлнэ.
АНДХХ-ийн гишүүн орнууд болох Энэтхэг, БНСУ, Шри Ланка, Лаос, Бангладеш, БНХАУ, Монгол Улс нь нийт 4 удаагийн тарифын хэлэлцээ хийж10677 бараа бүтээгдээхүүний гаалийн тарифыг харилцан бууруулахаар тохирсон.
Монгол Улс руу АНДХХ-ийн хүрээнд гаалийн тарифын хөнгөлөлттэй нөхцлөөр импортлох 366 нэр төрлийн барааны хөнгөлөлтийн жагсаалт болон хэлэлцээрийн гишүүн орнуудын тарифын хөнгөлөлтийн жагсаалтыг дараах холбоосоор харна уу.

1. Ази Номхон далайн худалдааны хэлэлцээр
1.1 Хавсралт I Үндэсний хөнгөлөлтийн жагсаалт
1.1.1 Бангладеш
1.1.2 Хятад
1.1.3 Энэтхэг
1.1.4 Лаос
1.1.5 Монгол
1.1.6 Солонгос
1.1.7 Шри Ланка
1.2 Хавсралт II Гарал үүслийн дүрэм
1.3 Хавсралт II.А Салбарын гарал үүслийн дүрэм
2. Барааны гарал үүслийг нотлон гэрчилгээ олгож, баталгаажуулах үйл ажиллагааны журам
3. Ази Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийн оролцогч улс хооронд худалдааг хөнгөвчлөх тухай Ерөнхий хэлэлцээр
4. Ази Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийн оролцогч улс хооронд хөрөнгө оруулалтыг чөлөөлөх тухай Ерөнхий хэлэлцээр
5. Ази Номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийн оролцогч улс хооронд үйлчилгээний худалдааг идэвхжүүлэх, чөлөөлөх тухай Ерөнхий хэлэлцээр
6.Ази номхон далайн худалдааны хэлэлцээрийн танилцуулга