mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2015 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2015 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний зорилго

Гаалийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй бодлогын баримт бичгүүд, тэдгээрээс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр, сэдэвт аян, Гаалийн ерөнхий газрын хэмжээнд тодорхой чиглэлээр хэрэгжүүлж буй төлөвлөгөөний биелэлтийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх, цаашид хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай ажлыг тодорхойлж, зөвлөмжөөр хангах.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж хуулж авна уу.

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН “АВЛИГАГҮЙ ГААЛЬ” УРИАЛГАД НЭГДСЭН ТАЙЛАН

Гаалийн ерөнхий газрын “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө”-ний дагуу “Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзэл, хүчин чармайлт” зорилтын хүрээнд 2014 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр ахмад, дунд, залуу үеийн гаальчид болон Монголын гаалийн албаны удирдлагууд Гаалийн улсын байцаагч нарт хандаж Монгол Улсын Үндсэн хуулиар... Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2014 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2014 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.