mn GB
Mobile menu

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ОЛОН НИЙТИЙН ТӨВД 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Засгийн газраас баталсан бөгөөд энэ төлөвлөгөөнд нийтийн албан тушаалтныг авлигын эсрэг сургалтанд хамруулахаар тусгагдсан. Энэ сургалтыг удирдах албан тушаалтан, хууль, хүний нөөц, төсөв санхүү, аудит, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан албан хаагч, төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагч зэргээр ангилан Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвд зохион явуулахаар хөтөлбөр, хуваарь батлагдсан бөгөөд Гаалийн ерөнхий газрын удирдах болон бусад төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас 2018 оны 1 дүгээр улиралд нийт 69 албан хаагч хамрагдаад байна. 2-р улиралд уг сургалтанд 102 албан хаагчийг хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ОЛОН НИЙТИЙН ТӨВД 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АВЛИГЫН...

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн системд нэвтрэх заавар

ХАСХОМ Хичээл 1 Хөтөч сонгох IE http://www.youtube.com/watch?v=A2uyHu-3bOI

ХАСХОМ Хичээл 2 Нэвтрэх, Нууц үг сэргээх http://www.youtube.com/watch?v=EQg4XnGX_NU

ХАСХОМ Хичээл 3 Нууц үг солих 2 аргаар http://www.youtube.com/watch?v=BS6nyRUbpt8

ХАСХОМ Хичээл 4 Дэлгэрэнгүй мэдүүлэг бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=PfIhgOxj-Lw

ХАСХОМ Хичээл 5 Гэр бүлийн байдал бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=GnXJjk6iFmU  

ХАСХОМ Хичээл 6 Орлого бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=t3V3Y9uwfBk

ХАСХОМ Хичээл 7 Эрх патент бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=IJ-HmwZAQeU

ХАСХОМ Хичээл 8 Хэвлэх http://www.youtube.com/watch?v=kt2ZAVQ9zY4                                

ХАСХОМ Хичээл 9 Засварлах http://www.youtube.com/watch?v=v-OJX4W79kU

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ СУРГАЛТАД ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХАМРАГДЛАА.

14011700032

Авлигатай тэмцэх газар, Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн, АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, АНУ-ын Азийн сан хамтран 2014 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр “Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь сургалт”-ыг нийтийн албан тушаалтанд зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй: АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ СУРГАЛТАД ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХАМРАГДЛАА.

АВЛИГААС УРЬДЧИЛСАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА.

ATG1

Өнөөдөр ГЕГ-ын хурлын танхимд “Авлигаас урьдчилсан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, авлигаас ангид байх”  зорилгоор Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс ирүүлсэн “ Төлөөс“ теле жүжгийг  ГЕГ-ын нийт Гаалийн улсын байцаагч нарт үзүүлж танилцууллаа.

Дэлгэрэнгүй: АВЛИГААС УРЬДЧИЛСАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА.

"ЭБАТ-ТАЙ ЯРИЛЦАХ ЦАГ" СУРГАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ХАМРАГДЛАА

4599999999999

Төрийн болон нутгийн захиргааны төв байгууллагын мэдүүлгийг хянах, бүртгэх хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан “ЭБАТ-тай ярилцах цаг” нэгдсэн сургалт, хэлэлцүүлэг Авлигатай тэмцэх газрын байранд 2014 оны 5 дугаар сарын 9-ны өдөр болж гаалийн байгууллагыг төлөөлөн ГЕГ-ын эрх бүхий албан тушаалтан хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй: "ЭБАТ-ТАЙ ЯРИЛЦАХ ЦАГ" СУРГАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ХАМРАГДЛАА