mn GB
Mobile menu

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ТАНИУЛАХ СУРГАЛТАД ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХАМРАГДЛАА.

14011700032

Авлигатай тэмцэх газар, Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөн, АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, АНУ-ын Азийн сан хамтран 2014 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр “Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь сургалт”-ыг нийтийн албан тушаалтанд зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.


Уг сургалтад Гаалийн байгууллагын удирдах болон дунд шатны 30 албан тушаалтан хамрагдсан бөгөөд  “Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь: Нийтийн албан тушаалтны гарын авлага”-ын танилцуулга, Төрийн байгууллага ил тод байдлаа хэрхэн хангах вэ?, Авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гэж юу вэ?, Ашиг сонирхлын зөрчлийн хориглолт, хягаарлалт сэдвээр сургалтад хамрагдлаа.


Сургалтад хамрагдсан Гаалийн байгууллагын албан тушаалтнууд өөрсдийн ажилладаг Гаалийн газар, хороо, нэгж байгууллагын гаалийн байцаагч нарт авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах, эдгээрийг өдөр тутмын ажилдаа мөрдлөг болгож хэрэглэх, авлига болон ашиг сонирхлын зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, аливаа хууль бус үйлдлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, мэдээлэл өгөх чиглэлээр ажиллах юм.

2010212

2010213