mn GB
Mobile menu

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн системд нэвтрэх заавар

ХАСХОМ Хичээл 1 Хөтөч сонгох IE http://www.youtube.com/watch?v=A2uyHu-3bOI

ХАСХОМ Хичээл 2 Нэвтрэх, Нууц үг сэргээх http://www.youtube.com/watch?v=EQg4XnGX_NU

ХАСХОМ Хичээл 3 Нууц үг солих 2 аргаар http://www.youtube.com/watch?v=BS6nyRUbpt8

ХАСХОМ Хичээл 4 Дэлгэрэнгүй мэдүүлэг бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=PfIhgOxj-Lw

ХАСХОМ Хичээл 5 Гэр бүлийн байдал бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=GnXJjk6iFmU  

ХАСХОМ Хичээл 6 Орлого бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=t3V3Y9uwfBk

ХАСХОМ Хичээл 7 Эрх патент бөглөх http://www.youtube.com/watch?v=IJ-HmwZAQeU

ХАСХОМ Хичээл 8 Хэвлэх http://www.youtube.com/watch?v=kt2ZAVQ9zY4                                

ХАСХОМ Хичээл 9 Засварлах http://www.youtube.com/watch?v=v-OJX4W79kU