mn GB
Mobile menu

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР ХОРООДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Гаалийн ерөнхий газрын дэргэдэх байгууллага болон харьяа гаалийн газар хороодын Туслах түшмэл /ТТ-10, ТТ-12/-ийн ангиллын 25 албан тушаалын 36 сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах захиалгыг 2020 оны 12 дугаар сард Төрийн албаны зөвлөлийн Сангийн яамны дэргэдэх салбар зөвлөлд хүргүүлсэн боловч Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас хойшлогдоод байсан.

Дэлгэрэнгүй: ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР ХОРООДЫН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН...

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ ХАРИУЦСАН ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 1. Өгөгдлийн сан хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 2. Програм хангамж хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (2)
 3. Систем хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 4. Сүлжээ хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 5. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 6. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 7. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 8. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 9. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 10. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 11. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 12. Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагч

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООНЫ ЭРЭЛЧ НОХОЙ ХАРИУЦСАН ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 1. Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (5)
 2. Гашуунсухайт дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (2)
 3. Дорнод аймаг дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч (2)
 4. Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 5. Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 6. Ховд аймгийн Булган дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 7. Увс аймаг дахь гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч
 8. Сүхбаатар аймгийн Бичигт дэх гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагч

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООНЫ САЛБАР ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖЭЭЧ-ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

logo blue

Гаалийн шинэчлэлийн хүрээнд Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар хороонд шинээр байгуулсан салбар лабораториудад ажлын байрны шинэ орон тоо гарсан тул хими /053101/, хэрэглээний хими /053102/, био хими /051201/, химийн технологи /071102/, химийн инженерчлэл /071101/ мэргэжлээр их, дээд сургууль төгссөн, мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан, төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд тэнцсэн иргэн таныг төрийн албаны тусгай шалгалтанд хамрагдахыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй: ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООНЫ САЛБАР ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖЭЭЧ-ГААЛИЙН УЛСЫН...

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООНЫ ЭРЭЛЧ НОХОЙ ХАРИУЦСАН ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

logo blue

Гаалийн шинэчлэлийн хүрээнд Гаалийн ерөнхий газрын харьяа гаалийн газар хороонд шинээр байгуулсан салбар лабораториудад ажлын байрны шинэ орон тоо гарсан тул хими /053101/, хэрэглээний хими /053102/, био хими /051201/, химийн технологи /071102/, химийн инженерчлэл /071101/ мэргэжлээр их,  дээд сургууль төгссөн, мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан, төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд тэнцсэн иргэн таныг төрийн албаны тусгай шалгалтанд хамрагдахыг  урьж байна.

Дэлгэрэнгүй: ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ГААЛИЙН ГАЗАР, ХОРООНЫ ЭРЭЛЧ НОХОЙ ХАРИУЦСАН ГААЛИЙН УЛСЫН...