mn GB
Mobile menu

2021 оны эхний хагас жилд Гаалийн байгууллагын албан хаагчдын төрийн болон салбарын шагналаар шагнагдсан байдал

2021 оны эхний хагас жилд нийт 18 албан хаагч дараах шагналаар шагнагдсан байна.
Үүнд:
- “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”-оор 2 албан хаагч,
- “Алтан гадас” одонгоор 14 албан хаагч,
- “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар 1 албан хаагч,
- “Хүндэт гаальчин” тэмдгээр 1 албан хаагч /Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн Б/218 дугаар тушаалаар/