mn GB
Mobile menu

2014 онд Гаалийн байгууллага ажилчдаа шагнаж урамшуулсан байдал /эхний 11 сарын байдлаар/

Гаалийн байгууллагын хэмжээнд 2014 онд гаалийн байгууллагад үр бүтээлтэй ажилласан ажилчдаа дараах шагналуудаар шагналаа.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛЛЫН ЯЛГАХ ТЭМДЭГ

ГААЛИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛЛЫН ЯЛГАХ ТЭМДЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ /2013 оны байдлаар/

ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ./2013 оны байдлаар/