mn GB
Mobile menu

ГЕГ-ЫН ДАРГЫН 2020 ОНД ГАРГАСАН ТУШААЛЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаал

2020 оны 11 сарын 30-ны байдлаар

Д/Д

Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаал

Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр А тушаал

Хүний нөөцийн чиглэлээр

Б тушаал

1

Гаалийн хяналт шалгалтын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой

145

Чөлөөний

145

2

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой

40

Буцалтгүй тусламж

48

3

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой

8

Ажилд томилсон

147

4

Хуулийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой

7

Сэлгэн томилсон

231

5

Гаалийн бүрдүүлэлтийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой

9

Албан тушаал дэвшүүлсэн болон бууруулсан

49

6

Бусад

13

Бусад

38

 

Нийт

222

Нийт

658

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС