mn GB
Mobile menu

ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

logo

Гаалийн байгууллагаас 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар нийт 1326 удаагийн зөрчлийг илрүүлж, 1,7 тэрбум төгрөгийн торгууль ногдуулж, 5,1 тэрбум төгрөгийн гаалийн болон бусад татварыг нөхөн төлүүлсэн байна.2017 2018 онуудтай харьцуулан үзвэл: Зөрчлийн тоо 23,3% -иар буурсан хэдий ч торгуулийн дүн 10,24% -иар, нөхөн төлүүлсэн татварынн дүн 84,3%-р өссөн үзүүлэлттэй байна.