mn GB
Mobile menu

ТАТВАРЫН БАГЦЫН III ШАТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД ГААЛИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ЗӨВЛӨМЖ БАРИМТ БИЧИГ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

Laboratory

      Гаалийн лабораторийн зөвлөмж нь гаалийн байгууллагуудын лаборатори байгуулах, шинэчлэн сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх гарын авлага юм. Тус баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах V хавсралтад бүс нутгийн лабораторийн холбоо барих мэдээлэл, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийн холбоосыг шинээр нэмж өгсөн байна. Бүс нутгийн гаалийн лаборатори нь бүс нутгийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд онцгой үүрэгтэй бөгөөд сургалт, мэдээллээр гишүүн орнуудаа хангадаг. Түүнчлэн V хавсралтад Уялдуулсан системийн хорооны 61 дэх хуралдаанаас батлан гаргасан “Бүс нутгийн гаалийн лаборатори байгуулах процедур, тавигдах шаардлага” хэсгийг тусгаж өгсөн. Бүс нутгийн гаалийн лабораторийн сүлжээнд нэгдэх хүсэлтэй гишүүн орнуудад дээрх статус авах шалгуур хангасан эсэхээ тодорхойлоход энэ нь туслах юм. Уг баримт бичгийг шинэчилсэн хувилбараар нь Англи болон Франц хэл дээр Дэлхийн гаалийн байгууллагаас авах боломжтой.