“ Гааль-Бизнесийн түншлэл-2024” уулзалтыг  зохион байгууллаа.

Увс аймаг дахь Гаалийн газраас “Гааль-Бизнес түншлэл-2024” зөвлөлдөх уулзалтыг 2024.05.09-ний 14:00 цагт улсын хилээр байнга зорчигч иргэд, аж ахуй нэгж байгууллага, тээвэрлэгчидийн төлөөлөлийг оролцуулан зохион

Дэлгэрэнгүй